Szeretni szeretni

A szeretet olyan láthatatlan lételemünk, amely valójában mindig körülöttünk van, mint a levegő, de szabad akaratunk dönti el, hogy észrevesszük-e, hajszoljuk-e, netán elfordulunk tőle. Szeretni szeretni azt jelenti, hogy szívből tesszük azt, amit teszünk. Elvárások, kényszerek nélkül csupán azért, mert így esik jól nekünk. Szeretünk, mert jó adni, segíteni, összhangba kerülni, egymásban elmerülni és közben mindebből töltekezni. Ahhoz azonban, hogy szeretet érzéseinket valóban meg tudjuk élni, képesnek kell lennünk átengedni magunkon az örömöt. A szeretet és az öröm kézen fogva járnak, ezért is szoktuk mondani, hogy a szeretet hatására, szívünk „repesni” kezd.

Dan Millman a „Békés harcos útja” című művében is elhangzik az a felismerés, hogy „annak van a legnagyobb szüksége a szeretetre, akin a legkevésbé látszik, hogy ezt szeretné”. A szeretet ugyanis az a mozgatórugó, ami óriási erőt ad és fantasztikus tapasztalásokat tesz lehetővé. A rosszat képes jóvá konvertálni, a múlt sötét árnyait megvilágítani. Amikor önzetlenül működésbe lép, akkor hamarosan igen pozitív változásokra késztet bennünket. Emellett a szeretet elfogadásra és megbocsátásra is tanít. A legjobb gyógyszer a lélek fájdalmára, feloldja és átlényegíti a nehezteléseket. Ott, ahol teret kap az önzetlen szeretet, nagy energia emelkedések jönnek létre. Ez aztán láncreakcióként halad tovább, a megemelkedett energetikájú emberek is hatnak a környezetükre, ami szintén további emelkedéshez vezethet. Ez a fejlődés alapja, a változás folyamatos lehetősége.

A szeretet bölcs. Nem erőlteti, hogy rátalálj, de mindig ott van a közelben, ha szükségünk lenne rá. Nem kér számon, de akkor is kinyitja az ajtót, amikor már évek óta nem kopogtattak rajta. Elfogadó, mert mindenben és mindenkiben látja a csodát, a létezés örömét A szeretetnek nincs törvénye, mert minden törvény fölött áll. Egyszerűen csak van, miközben mindent áthat és körülölel. A szeretet maga az egység, mert egyszerre foglalja magában a mindent és a semmit, a mozdulatlanságot és a végtelen kiteljesedést.

A szeretet megélése

Létezésünk során több dimenzióját is átéljük a szeretetnek. A szülői, baráti, szerelmi, gyermeki és más kapcsolatok mind más tapasztalatokat hoznak, de közös jellemvonásuk, hogy éltető erőt adnak életünk működtetéséhez, inspirálnak, segítenek minket. Megszínesítik az egyhangúságot, érzelmekkel töltik fel a gondolatainkat és formálják személyiségünket. Természetesen nem kell minden embert feltétel nélkül szeretni. Ha viszont nyitottak vagyunk a jó felé, akkor minden emberben találhatunk olyan tulajdonságokat, amiért érdemes szeretni Őt. Nézőpont kérdése csupán, hogy valakinek az erősségét, vagy a gyengeségét vesszük górcső alá.

Szeretetteljes kapcsolataink annak függvényében tudnak kialakulni és fennmaradni, hogy mi magunk, mennyire vagyunk képesek az emberekben nem önmagunkat látni, vagy tetteinkre, meggyőződéseinkre visszaigazolásokat keresni. Nem csak azért fontos az önszeretet, hogy megadjuk magunknak a jót, hanem azért is, hogy képesek legyünk másokat is önmagukért szeretni. Ha tisztában vagyunk önmagunkkal és vállaljuk a lényünket, akkor a másik félre nem a feszültségeinket, vagy a feldolgozatlan problémáinkat vetítjük ki. Szeretetünk kibontakozása akkor lehetséges, ha meglátjuk a másikban a valódi lényét, az értékeit, az egyediségét. Igazán mélyreható, amikor a másikra figyelve feltárul az Ő világa, annak minden összetettségével, összefüggésével, szépségével. Nagy utazóként felfedezhetjük ezt a világot és találhatunk benne olyan részeket, amelyek sok örömmel és tanulsággal szolgálhatnak számunkra.

A szeretet megélésének hiánya több tényezőre is visszavezethető, amelyek már önmagukban, vagy együttesen is nagy gátakat szabhatnak. A pszichológia úgy tartja, hogy a szeretet egy tanult érzelem, amely elsősorban a szülői minták beépítésével válik élhetővé. A gyermekkorban szerzett tapasztalatok teljes mértékben beépülnek tudatos és tudattalan memóriánkba, hiszen a világ működésével kapcsolatos „igazságainkat” ekkor raktározzuk el önmagunkban. Azon személyek, akik a szeretet érzését nélkülözték, ennek ellenére kaptak biztonságérzetet (nagy ház, sok pénz, drága holmik), helyettesíteni fogják a szeretet érzését a biztonságkereséssel és ez lesz az irányadó a számukra. Ez csak időszakos elégedettséggel tölti el őket, mert folyamatosan törekedniük kell ennek az elérésére, hiszen a lelkük éppen a szeretet hiánya miatt nyugtalan. Ezek az emberek általában hajszolják a pénzt és mindig jobbra, többre vágynak, miközben sokszor teljesen lemerítik magukat, érzelmi tartalékaik pedig csak fogynak, mert nincs, ami tartósan visszapótolná őket. Hasonlóan az előbbi példához, komoly akadályozó faktor az is, amikor egy gyermek csak akkor kapja meg a figyelmet a szüleitől, ha cselekedeteivel meghaladja a családi ingerküszöböt (a szülők későn érnek haza, túl fáradtak a munka után és nincs erejük külön foglalkozni a gyermekkel). Az ilyen gyerek gyakran kapja meg a „rossz” bélyeget, amit tovább súlyosbíthat, ha a szülő ilyenkor verbális, vagy fizikai fegyelmezéssel torolja meg az elkövetett „bűntetteket”. Ezeknek az eseményeknek a hatására a gyerekben kialakulhat az „az is jó, ha megszidsz/megütsz/megbüntetsz, mert legalább akkor foglalkozol velem” megerősítés. Ez később agresszív viselkedéshez, kötődési nehézségekhez vezethet.

A szeretet megélésének nehézsége mögött meghúzódhat súlyos önbizalomhiány, megmagyarázhatatlan bűntudat érzés, önbüntető programok és biztonsághiány is. Érdemes kidolgoznunk magunkból azokat a félelmeinket, vagy negatív érzéseinket, amelyek bukkanókat gördíthetnek a szeretet szabad áramlásakor. A magyar nyelv csodálatos, nem véletlenül mondjuk, hogy a szer-etet és a gyűl-ölet. A szeretet szerencséssé, emelkedetté és ragyogóvá teszi lelkünket. A gyűlölet belülről marcangolja szét belsőnket, mert különállóvá, elszigeteltté és magányossá tesz bennünket, folyamatosan elszívva életerőnket. A szeretet ezzel szemben folyamatosan visszatölti erőnket, s mint a legmagasabb energia Univerzumunkban, védelmet is nyújt egyben lényünknek. A szeretet szárnyakat tud adni, a hiánya viszont romba tud dönteni. Bármit is szeretnénk az életünkben megvalósítani, félelemmel és szeretet energiák nélkül csak hiányt és elégedetlenséget tudunk létrehozni. A szeretet érzésének áramoltatásával azonban nagy csodáknak lehetünk tanúi. A nagy spirituális tanítók attól is különlegesek, hogy szinte mindig a „Szeretet Terében” tartózkodnak, és onnan létesítenek kapcsolatokat. Kibékültek önmagukkal, szeretik önmagukat és másokat, nem ítélkeznek, mert minden problémában és rossz érzetben a megoldandó feladatot, a fejlődés lehetőségének ajándékát látják. Ezzel reményt és hitet képesek mások számára sugározni. Felemelő érzés a közelükben lenni, mert hatalmas szeretetükön keresztül mi is képesek vagyunk önmagunk és a létezés csodáját megérezni.

A szeretet varázslata

A szeretet „varázslatának” gyakorlatát bármikor el lehet végezni. Csak annyit szükséges hozzá tennünk, hogy elcsendesülünk, ráhangolódunk a szeretet érzésére és gondolatban kiáramoltatjuk magunkból a környezetünkre. Ezzel mi is azt az energiát váltjuk ki a környezetből, amivel máris stabil alapokat teremthetünk egy új kapcsolat elkezdésénél. Richard Gere mondta egyszer azt egy interjúban, – egy ideje már azt teszi, hogy ha találkozik egy ismeretlen emberrel, mielőtt kezet fogna vele, azt kívánja magában, „az illető legyen boldog”, ezt át is érzi és ezzel az energiával nyit felé. – Azt figyelte meg, hogy ez sokat segít az emberi kapcsolataiban.

A szeretet mindig jelen van az életünkben. A kérdés csak az, hogy képesek vagyunk-e ráhangolódni és befogadni. Minden egyes alkalommal, amikor szétnézünk magunk körül, megláthatjuk, hogy milyen szenzációs lények az állatok és mekkora szeretetet közvetítenek felénk folyamatosan. Megérezhetjük, hogy minden növényi életforma a gondoskodást és az élet teljességének érzetét mutatja nekünk. Átélhetjük a kapcsolódás és az összhang élményét embertársainkkal. Ráébredhetünk, hogy minden nap, amikor a sötétséget felváltja a fény, egy új esély érkezik, hogy többek, jobbak legyünk. A szeretet mindig körülöttünk van, ezért kell, hogy jelen legyünk a pillanatban.

Szólj hozzá